IAM3
IAM2
IAM1

UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM SREDSTVIMA (INFRASTRUCTURE ASSET MANAGEMENT)

Sistemi za snabdevanje vodom za piće sastoje se od izvorišnih kapaciteta, postrojenja za prečišćavanje vode i distributivnih mreža, a njihov direktan uticaj se prostire sve do slavina potrošača. Ovi sistemi sastoje se od građevinskih objekata, cevi, pumpi, zatvarača, rezervoara, mernih uređaja, armatura i drugih elemenata. Sa dužinom od oko 40.000 kilometara u Republici Srbiji, distributivni sistemi čine pretežni deo fizičke infrastrukture za snabdevanje vodom. Vrsta i starost cevi koje čine te sisteme variraju u rasponu od liveno-gvozdenih cevi, instaliranih krajem 19. veka (početak savremenog snabdevanja vodom u Beogradu je 1892. godina) do cevi od duktil liva čija je ugradnja otpočela pre 10-tak godina. Kako je reč o sistemima sa dugim životnim vekom svojih sredstava, projektovanje i izvođenje vršeni su u različitim vremenskim presecima, od strane raznih projektanata i izvođača, ponekad sa nedostatkom integralne perspektive. Ovi sistemi, pri tome, ne predstavljaju prost zbir komponenti, a ukupan životni vek tih sistema je neograničen. Ujedno, znatan broj elemenata tih sistema dostići će kraj svog očekivanog životnog veka u narednim desetinama godina. Vodovodne kompanije operativno upravljaju, dakle, velikim brojem objekata, opreme i cevovoda, i kao takvi predstavljaju veliki deo vrednosti ukupne opštinske infrastrukture. Posedovanje i korišćenje ovih sredstava predstavlja veliki izazov. Više o tome...

 

Reference: 

Upravljanje infrastrukturnim sredstvima - saveti preduzećima vodovoda jugoistočne Evrope (GIZ, Hydro-Comp)
Regionalni AM centar za Crnu Goru, Makedoniju i Srbiju

Uspostavljanje i rad IAWD Regionalnog Centra za Upravljanje Infrastrukturnim Sredstvima (Svetska banka, IAWD)
Regionalni AM centar

Primena alata za poslovno planiranje na bazi Upravljanja Infrastrukturnim Sredstvima (GIZ, NALAS)
Poslovno planiranje u vodovodnim preduzećima

Pročitajte još:

UTVSI AM Centar: Informacija o programu stručne podrške
Dunavski program za vode (Danube Water Program)