UPOREĐIVANJE (BENCHMARKING)

Upoređivanje ili sistem upoređivanja indikatora performansi (Benčmarking (BM)) je sistematski, kontinuirani i iterativni proces radi identifikovanja stanja, širenja saznanja i preuzimanja uspešnih praksi – to je sistem poređenja sličnih preduzeća.
Pokazatelj stanja/učinka (indikator performansi) je merna jedinica (metrika) kojim se parametri premeravaju. Parametri su veličine kojima se pojedini aspekti predstavljaju (reprezentuju). Kriterijumi su aspekti funkcionisanja tehničkog sistema ili poslovanja.
Suštinski, BM je deo struktuiranog procesa donošenja odluka pri upravljanju nekim sistemom.
Nivoi na kojima se vrši upoređivanje rada vodovodnih i kanalizacionih sistema su:

  • GLOBALNI NIVO

CILJ: pregled stanja u sektoru po državama

PLATFORME: IB-Net (WB Sistem), ...

  • NACIONALNI NIVO

CILJ: unapređenje vođenja državne politike u oblasti voda, regulatorni zahtevi, ...

PLATFORMA: DCM (WB Sistem)

  • NIVO PREDUZEĆA

CILJ: unapređenja rada preduzeća

PLATFORME: EBC (Europen Benchmarking Co-operation), ...

Ključne zainteresovane strane za upoređivanje rada predzeća vodovoda i kanalizacije u Republici Srbiji su: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture / Komunalni Odsek, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine / Direkcija za vode, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo privrede, Privredna komora, Statistički zavod, Stručna Udruženja, Vodovodna i kanalizaciona preduzeća, i drugi.

UTVSI AM Centar učesnik je i nosilac brojnih projekata, od kojih se izdvajaju:

  • Stanje sektora 2015

Usluge snabdevanja vodom i upravljanja otpadnim vodama u regionu Dunava - Srbija

DUNAVSKI PROGRAM ZA VODE podržan od IAWD & Svetske Banke

http://www.danubis.org//files/File/country_resources/user_uploads/T_SoS_Report.pdf
http://www.danubis.org//files/File/country_resources/user_uploads/SoS_Serbia_SRB_FINAL.pdf

  • Stanje sektora 2014

Privredna komora & Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture / Komunalni Odsek

UTVSI daje podršku vodovodnim i kanalizacionim preduzećima za jačanje kapaciteta iz oblasti sistema upoređivanja.

Pročitajte još:

  • Tehničko pravilo za upoređivanje DVGW