Organizacija slika

Organizacija slika

O NAMA

 

Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo (UTVSI) je naučno-stručna asocijacija koja okuplja različite profile stručnjaka, institucija i preduzeća aktivnih u oblasti snabdevanja vodom, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i zaštite životne sredine u Srbiji.

Svojom misijom da promoviše znanje i iskustvo u nameri da unapredi bezbedno i održivo snabdevanje vodom, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda i očuvanje životne sredine, UTVSI preko pedeset godina doprinosi jačanju stručnosti i profesionalnih kompetencija u regionu.

Udruženje u budućnosti sebe vidi kao uglednu, meritornu instituciju koja organizuje sve neophodne stručne seminare i radionice u oblasti vodovoda i kanalizacije i čija tehnička izdanja, stručna mišljenja i skupovi imaju izuzetan značaj u celom regionu.

Udruženje za tehnologiju voda i sanitarno inženjerstvo je neprofitabilna naučno-stručna asocijacija. Osnovano je 1960. i danas broji 209 individualnih i 25 kolektivnih članova, a među njegovim članovima je i 109 organizacija i institucija i 86 preduzeća.

Najvažnije aktivnosti obuhvataju izdavanje tehničkih pravila, direktiva EU, stručnih publikacija, časopisa, organizaciju seminara i radionica, konferencija i savetovanja, izložbi opreme, materijala i instrumenata u oblasti snabdevanja vodom i otpadnih voda, kao i zaštite voda i životne sredine, međunarodnu saradnju, saradnju sa domaćim institucijama, stručne savete i mišljenja uglednih stručnjaka članova Udruženja i dr.